Savjeti Zamjena i povrat

Vaša košarica je prazna

To bi bila šteta. Dodajte nešto iz Omiljenih ili bacite pogled na naše Novitete.

Opći uvjeti poslovanja

Aktuálně v magazínu


Datum: 13.11.2018

I. Opće odredbe 

1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljem tekstu samo OUP) uređuju se prava i obveze u svezi s kupovinom robe u e-trgovini www.astratex.hr i sastavni su dio ugovora o kupnji koji sklapaju prodavatelj (operater e-trgovine) i kupac. Sklapanjem ugovora o kupnji kupac potvrđuje da se upoznao sa sadržajem ovih OUP-om i da se s njima slaže. 

2. Ovi OUP vrijede od 2. svibnja 2021. godine. 


II. Definicija pojmova

 • E-trgovina – internet trgovina na adresi www.astratex.hr 
 • Prodavatelj – poslovno društvo ASTRATEX a.s. upisano u Registru poslovnih subjekata koji vodi Općinskog suda u Pragu, odjeljak B, pod poslovnim brojem 27623, sa sjedištem: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, OIB: 25944355. Prodavatelja se može kontaktirati putem e-maila: info@astratex.hr, ili putem kontakt telefona: + 385 (1) 7757476. Prodavatelj će se smatrati i operatorom e-trgovine. 
 • Kupac – potrošač ili poduzetnik koji putem e-trgovine sklapa ugovor o kupnji s prodavateljem. 
 • Potrošač – svaka osoba koja sklapa ugovor s poduzetnikom ili poduzima druge radnje izvan opsega svoje poduzetničke djelatnosti ili izvan opsega svoje samostalne djelatnosti. 
 • Poduzetnik- osoba koja samostalno obavlja poslovne aktivnosti za svoj račun i odgovornost ili poduzima radnje na sličan način u svrhu stjecanja dobiti. U svrhu ovih OUP-a, poduzetnik će se smatrati osobom koja provodi radnje u okviru svoje poslovne djelatnosti. Ako kupac u narudžbi navede svoj identifikacijski broj, takvi kupci moraju imati na umu da će se na njih primjenjivati ovdje propisane odredbe za poduzetnike. 
 • Ugovor o kupnji – ugovor koji se sklapa između prodavatelja i kupca posredstvom e-trgovine, a čiji je predmet kupovina robe. 
 • Potrošački ugovor – ugovor o kupnji, i eventualno drugi ugovori po Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, ako su ugovorne strane potrošač i prodavatelj.  
 • Roba – stvari koje prodavatelj nudi na prodaju posredstvom e-trgovine. 
 • Pružatelj usluga dostave – ugovorni pružatelj usluga dostave koji organizira prijevoz robe od prodavatelja do kupca. 
 • Radni dani – dani u kalendarskom tjednu od ponedjeljka do petka, izuzimajući subote, nedjelje i dane na koje, u skladu s važećim pravnim propisima, su državni praznici. 
 • Zakon o obveznim odnosima – Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18). 
 • Zakon o zaštiti potrošača – Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15, 14/19). 
 • Kod za popust - skup od nekoliko slova i brojeva; nakon što ih uvedete na odgovarajuće mjesto prilikom izrade narudžbe, kupcu će se obračunati popust na robu. Kodovi za popuste daju se u okviru promotivnih događaja ili šalju e-poštom. 
 • Poklon bon - poklon kartica kupljena putem internetske trgovine koja se može tiskati ili dostavljati u elektroničkom obliku. Njegov je dio kod; nakon unosa koda u odgovarajuće polje u košarici, konačna cijena smanjit će se za iznos naveden u poklon bonu. 
 • Astratex klub - program vjernosti putem kojeg kupac može ostvariti popust za sljedeću kupnju. 
 • Zamjena i vraćanje putem e-trgovine - jednostavan način vraćanja robe s mogućnošću rezervacije nove robe putem internetskog obrasca u e-trgovini. 
 • Recenzije – Sve recenzije na Astratex.hr napisali su provjereni kupci. Svaki kupac na e-mail unesen pri slanju narudžbe dobiva jedinstvenu poveznicu za unošenje recenzije koja se odnosi na konkretnu kupljenu robu ili uslugu. Za jedan kupljeni proizvod može se unijeti samo jedna recenzija. Nakon slanja recenzije poveznica se deaktivira.


III. Postupak pri sklapanju ugovora o kupnji 

1. Prijedlog za sklapanje ugovora (ponuda) odvija se u trenutku kad prodavatelj stavi ponuđenu robu u e-trgovinu, ugovor o prodaji sklapa se u trenutku kada kupac sastavi (pošalje) narudžbu. Sastavljanjem (slanjem) narudžbe, kupac daje suglasnost za primjenu ovih OUP-a. 

2. Roba u e-trgovini je precizno označena nazivom i u pravilu je prikazana skupa s pisanim opisom koji sadrži podatke o korištenim materijalima i drugim karakteristikama robe, s tim da u slučaju da se roba izrađuje u raznim veličinama i bojama, kupac ima mogućnost izbora odgovarajuće veličine i boje prije nego što robu stavi u „košaricu”. 

3. Kupac odabire robu, uključujući boju, veličinu i ostale parametre, ako se ove stavke mogu odabrati, potom robu stavlja u košaricu tako da klikne na tipku „Staviti u košaricu” („u košaricu” ili na tipku sa simbolom košarice). U okviru procesa naručivanja robe kupac se može vratiti na pojedinačne korake kako bi se izvršila kontrola ili eventualni ispravci pogrešaka u narudžbi. 

4. Dok kupac ne završi proces naručivanja klikom na link „Poslati narudžbu”, i narudžba postane obvezujuća, kupac može otkazati narudžbu u bilo kojoj fazi prekidom postupka poduzimanja gore spomenutih koraka koji bi rezultirali izradom narudžbe i napuštanjem web mjesta na kojem se narudžbe vrše. 

5. Nakon predaje obvezujuće narudžbe, kupcu će se na njegovu e-mail adresu koja je navedena u narudžbi dostaviti potvrda narudžbe; potvrda će između ostalog sadržavati broj narudžbe i sažetak podataka sklopljenog ugovora o kupnji. 

6. Prodavatelj se može obratiti kupcu, koristeći njegov telefonski broj koji je kupac naveo prilikom izrade narudžbe, u vezi s narudžbom i pitanjima vezanim uz izvršenje ugovora o prodaji. 

7. Ugovor o kupnji će biti sklopljen na hrvatskom jeziku. 

8. Čim se narudžba kupca potvrdi kao ugovor o prodaji sklopljen između kupca i prodavatelja, ista će se arhivirati u svrhu izvršenja i u buduće dokazne svrhe te će biti dostupan kupcu nakon prijave na njegov korisnički račun. Kupac - potrošač ima pravo otkazati ugovor o prodaji bez troškova do trenutka slanja naručene robe. Ipak, kupac će obavijestiti prodavatelja o takvom otkazivanju e-mailom ili telefonom. Sve izmjene narudžbe ili ispravljanje pogrešaka mogu se izvršiti do trenutka otpreme naručene robe, osim promjene načina plaćanja koja se može izvršiti samo uz pristanak prodavatelja. 

9. Kupac ima mogućnost u okviru procesa naručivanja proizvoda kupiti dodatne usluge koje prodavatelj nudi. Te dodatne usluge su:
 • „Zaštita od oštećenja ili gubitka” je usluga pri čijoj se kupnji, u slučaju da prijevoznik izgubi ili ošteti robu, kupcu pruža posebna zaštita u okviru koje će prodavatelj dati prednost ispitivanju i rješavanju te situacije i bez odgode poslati novu robu.
 • „Produljeno razdoblje za povrat” je usluga pri čijoj se kupnji razdoblje za raskid kupoprodajnog ugovora produljuje nakon razdoblja navedenog u članku VIII.1. ovih Općih uvjeta poslovanja. Konkretno razdoblje za koje se produljuje rok za raskid navedeno je u narudžbi prilikom kupnje u opisu ove usluge.
 • „Ekspresni povrat novaca” je usluga kojom prodavatelj osigurava da prilikom povrata robe zbog raskida ugovora ili iz drugog razloga kupcu pruži posebnu zaštitu, što znači prioritetnu obradu tog povrata robe i vraćanje kupoprodajnog iznosa plaćenog za tu robu natrag kupcu.

Dodatne usluge naručuju se kao posebne usluge uz robu. Cijena dodatne usluge navedena je u narudžbi i plaća se zajedno s robom. Dodatne usluge se zbog svoje prirode smatraju ispunjenima u trenutku kad roba bude zapakirana i poslana, pri čemu njihovo ispunjenje stoga može biti i prije isteka roka za raskid ugovora. U tom slučaju potrošač nema pravo raskinuti ugovor u vezi s tim dodatnim uslugama. Dodatne usluge nisu dostupne poduzetnicima.


IV. Kupovna cijena 

1. Kupovna cijena robe i usluga prikazana e-trgovini sadrži PDV i sve naknade propisane zakonima ili drugim novčanim odredbama. Troškovi i izdatci isporuke robe razlikuju se ovisno o načinu isporuke i načinu plaćanja kupovne cijene. 

2. Nabavna cijena određena za robu u trenutku izvršenja narudžbe smatrat će se obvezujućom kupovnom cijenom za prodavatelja i kupca, te nakon predaje narudžbe, kupovna cijena ne može se mijenjati, čak i u slučaju da prodavatelj zatim mijenja iznos kupovne cijene robe ili u slučaju da je u tijeku akcija promotivnog popusta. Pri zamjeni iste vrste robe za drugu veličinu, kupac će platiti istu cijenu kao i u originalnoj narudžbi. Ako kupac zatraži zamjenu robe za drugu vrstu robe, primjenjivat će se cijena prema važećem cjeniku i kupac neće imati pravo na korištenje popusta, popusta iz Astratex kluba ili koda za popust koji je iskorišten u prvoj narudžbi. Prodavatelj ne zaračunava kupcu troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora. 

3. Prodavatelj zadržava pravo promjene kupovne cijene za robu koja je u ponudi za prodaju putem e-trgovine, kao i organiziranja promotivnih akcijskih popusta, sve to sukladno važećim pravnim propisima. 

4. Prodavatelj pruža različite vrste popusta (za lojalnost, na količinu, popust kodove za popust i slično). Svaki popust moguće je iskoristiti samo jednom, ako nije navedeno drugačije. U slučaju višestruke upotrebe ili u slučaju da se popust primjenjuje kršeći pravila za određenu vrstu popusta ili radnje, prodavatelj ima pravo odbiti prihvatiti takav popust. Kupac će biti obavješten i omogućiti će mu se da izvrši narudžbu bez takvog popusta. 

Poklon bonovi. Poklon bon je nedjeljiv, tj. cjelokupna vrijednost dana na poklon bonu mora se iskoristiti u jednoj narudžbi. Ako je vrijednost darovana u poklon bonu veća od vrijednosti cijele narudžbe, razlika u iznosu ne prenosi se na novi poklon bon i neiskorišteni iznos se ne nadoknađuje. Poklon bon ne može se zamijeniti za novac. U jednom narudžbi može se koristiti pet poklon bon. 

Kod za popust. U jednoj narudžbi može se koristiti samo jedan kod za popust. Kod za popust ne smije se koristiti za kupnju poklon bona. 

Astratex klub. Više informacija na webu: https://www.astratex.hr/opci-uvjeti-i-pravila-program-vjernosti-astratex-klub/  

Vrijednost novca korištenog iz Astratex kluba ili iz koda za popust uvijek će se proporcionalno podijeliti između sve robe u narudžbi (s popustom i bez popusta). U slučaju vraćanja robe iz narudžbe za koju je primijenjen kod za popust ili novac iz Astratex kluba, cijena će biti vraćena nakon popusta. Kodovi za popuste vrijede ograničeno vrijeme i mogu se koristiti samo do određenog vremena. Prilikom vraćanja ili potraživanja robe, valjanost koda za popust se ne obnavlja. 


V. Uvjeti plaćanja 

1. Uplata kupovne cijene vrši se u hrvatskim kunama. 

2. Kupac u procesu vršenja narudžbe može odabrati između dva glavna načina uplate kupovne cijene za robu: 
 • Uplata pri preuzimanju: pouzećem pri preuzimanju robe od kurira; u gotovini ili karticom; 
 • Uplata unaprijed (bezgotovinsko plaćanje): trenutni prijenos novca sa računa ili plaćanje karticom; plaćanje doznakom. 

3. Odabrani način uplate kupovne cijene može se promijeniti nakon završetka narudžbe samo uz suglasnost prodavatelja. 

4. Obveza informiranja (elektronička evidencija prodaje, EEP) - prema Zakonu o fiskalizaciji i Općem poreznom zakonu, prodavatelj je dužan izdati račun kupcu. Prodavatelj je također obvezan registrirati primljeni prihod kod poreznog administratora; u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati. Kupac se slaže s time da će potvrda o ERS-u biti mu poslana elektroničkim putem (e-poštom). 

5. Ostale informacije u vezi s određenim načinima plaćanja mogu se također pronaći u odjeljku dostava i plaćanje u e-trgovini (https://www.astratex.hr/dostava-i-placanje/). 


VI. Uvjeti isporuke 

1. Robu prodavatelj isporučuje isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. 

2. Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu kupcu zajedno sa svim dijelovima ili dodacima u skladu s ugovorom o kupnji. Prilikom narudžbe kupac može birati između sljedećih načina isporuke robe: 
 • dostava kurirskom službom na adresu navedenu u narudžbi, 
 • osobno preuzimanje na jednom od partnerskih mjesta za prikupljanje. 

Obveza prodavatelja da isporuči robu kupcu smatrat će se ispunjenom u trenutku kada prodavač omogući kupcu da raspolaže robom na mjestu izvršenja i o tome unaprijed obavijesti kupca. Ako prodavatelj šalje robu, roba je isporučena kupcu (poduzetniku) u trenu predaje prvom prijevozniku u svrhu njihovog prijevoza kupcu i omogućavajući kupcu da iskoristi prava koja proizlaze iz sporazuma o prijevozu prema prijevozniku. Smatra se da je kupcu - potrošaču naručena roba isporučena čim mu je roba predana od strane prijevoznika. 

3. Ako je roba na zalihama, prodavatelj u pravilu robu šalje kupcu u roku od dva radna dana od dana kada je bio sklopljen ugovor o kupnji. U slučaju da je kupac za način plaćanja odabrao plaćanje doznakom, roba se šalje u roku do dva radna dana od dana kada uplata kupovne cijene stigne na račun prodavatelja. 

4. Termini za dostavu, koje možete pronaći na webu, informativne su naravi. Temelje se na pretpostavljenim terminima isporuke prijevoznika. 

5. Sve troškove otpreme i pakiranja koje je kupac odabrao u njihovoj narudžbi snosi kupac; troškovi otpreme i pakiranja propisani su u cjeniku prodavatelja. Troškovi i izdaci prijevoza robe, kao i podaci o načinima otpreme, dostupni su u odjeljku dostava i plaćanje u e-trgovini (https://www.astratex.hr/dostava-i-placanje/).  


VII. Odustajanje od ugovora o kupnji i sporazumno poništenje ugovora 

1. Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora sklopljenog s kupcem u slučaju da se naručena roba više ne proizvodi ili ne isporučuje, potom i u slučaju da su očite pogreške u cijeni robe (odnosno cijene su očito drugačije od cijena uobičajenih za ovaj tip/vrstu robe). 

2. Prodavatelj također ima pravo odustati od ugovora u slučaju da kupac ne obavi uplatu doznakom u roku od jednog radnog dana od dana kada je bio sklopljen ugovor o kupnji. 

3. Kupac - poduzetnik može bilo kada od trenutka kada je došlo do sklapanja ugovora o kupnji, pa sve do trenutka kada je prodavatelj poslao robu, tražiti od prodavatelja raskid ugovora o kupnji. Ugovor o kupnji bit će raskinut sporazumom ugovornih strana u trenutku kada prodavatelj priopći kupcu prihvaćanje prijedloga za raskid ugovora o kupnji. 


VIII. Uvjeti odustajanja od ugovora od strane kupca koji je potrošač 

1. Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana od preuzimanja robe, odnosno od preuzimanja posljednje isporuke robe, ako je sadržaj kupovine nekoliko vrsta robe ili se roba sastoji od nekoliko dijelova. Povrh spomenutog zakonskog prava na raskid ugovora, prodavatelj dobrovoljno daje potrošaču pravo na povrat ili zamjenu robe na razdoblje od 30 dana od preuzimanja robe. 

2. Postupak pri raskidu ugovora: 
 • Najkasnije 30. dana nakon preuzimanja robe, prodavatelj će biti obaviješten (u pisanom obliku) o namjeri kupca da odustane od ugovora.  
 • Kupac je dužan robu, po mogućnosti zajedno s otpremnicom ili drugom identifikacijom kupoprodajnog ugovora (kako bismo mogli utvrditi o kojoj je robi riječ i prema kojem kupoprodajnom ugovoru), poslati prodavatelju na adresu: Astratex.hr, BELLUS PEDIĆ JDOO, Zrinsko Frankopanska 30, 23000 Zadar bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije 30 dana od raskida ugovora. Sukladno članku 77. st. 1. i 3. Zakon o zaštiti potrošača, u slučaju raskida ugovora o kupnji od strane kupca, kupac snosi troškove povezane s vraćanjem robe. Vraćena roba ne smije imati tragove korištenja, trebala bi biti neoštećena i kompletna (uključujući i opremu). Nakon raskida ugovora, kupac je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe kao rezultat rukovanja robom na način koji nije potreban za upoznavanje s prirodom i svojstvima robe, uključujući i njenu funkcionalnost. Prilaganje otpremnice uz robu nije obveza kupca.

3. Nakon što kupac odustane od ugovora, prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije 10 dana nakon gore spomenutog raskida, vratiti kupcu novčana sredstva, uključujući troškove isporuke koji odgovaraju (sukladno članku 76. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača) najjeftiniji način isporuke robe koji nudi prodavatelj. Ipak, prodavatelj nije dužan vratiti novčana sredstva kupcu prije nego što kupac preda robu ili dokaže da ju je poslao natrag prodavatelju, ovisno o tome što se prije dogodi. 

4. Sukladno odredbi članka 76. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, ako kupac raskine ugovor, vratit će mu se, bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije 10 dana od trenutka raskida, sve novčane iznose zaprimljene na temelju ugovora. Ako je plaćanje robe izvršeno karticom, novčana sredstva vraćaju se kupcu na isti način. Ako platni prolaz iz bilo kojeg razloga odbije postupak povrata, prodavatelj će zatražiti od kupca broj njegovog bankovnog računa kako bi novac vratio novčanim nalogom. U slučaju bilo koje druge vrste plaćanja, kupci moraju dati broj svog bankovnog računa u svrhu povrata novca. Samo u slučaju da ovaj način povrata nije moguć, prodavač će vratiti kupcu novčana sredstva putem novčanog naloga. Primljeni iznos kupcu će se vratiti na drugi način samo ako se kupac dogovori za drugi način povrata i ako ne stvara dodatne troškove. Primljeni novac ne može se vratiti na račune namijenjene otplati zajmova, kredita, štednje itd.). 

5. Pravo na akcijsku povlasticu (poklon, popust ili kakva druga povlastica) nastaje kada narudžba ispunjava sva pravila trenutno objavljene akcije. U slučaju da kupac odustane od ugovora o kupnji, to pravo prestaje. Kupac je dužan vratiti poklon zajedno s neodgovarajućom robom. Ako kupac vraća samo dio robe, a vrijednost zadržane robe ne prelazi ustanovljeni prag potreban za ostvarivanje prava na poklon, također je dužan vratiti poklon. Kupcu će u suprotnom u cijenu biti naknadno zaračunata i standardna cijena poklona. 

6. Zamjena i vraćanje putem e-trgovine. Prodavatelj će omogućiti kupcu da besplatno koristi elektronički obrazac u svrhu povrata ili zamjene robe. Kada se koristi obrazac za zamjenu i povrat u e-trgovini u svrhu vraćanja robe prodavatelju, kupac će najkasnije u roku od 30 dana unijeti svoj e-mail i broj narudžbe te naznačiti robu za koju bi naručena roba trebala biti zamijenjena. Prodavatelj će naznačenu robu rezervirati i neće je prodati dok čeka povratak naručene robe. Zamijenjena roba bit će poslana kupcu najkasnije u roku od 10 radnih dana od primitka vraćene robe.


IX. Prava na osnovu odgovornosti za nedostatke, garancija

1. Prodavatelj ima odgovornost prema kupcu da roba pri preuzimanju nema nedostataka. Odgovornost prodavatelja prema kupcu posebno će se odnositi na činjenicu da se u trenutku kada rizik od štete prenosi na kupca,
 • roba ima svojstva koja su odredile stranke i ako nije bilo takvih dogovora između stranaka, roba će imati svojstva koja je opisao proizvođač ili koja je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i njezina oglašavanje,
 • roba odgovara svrsi koju za njeno korištenje navodi prodavatelj, ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
 • roba odgovara kvalitetom ili dizajnom ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn određen na temelju ugovorenog uzorka ili modela,
 • roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
 • roba je sukladna zahtjevima pravnih propisa.

2. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. 

3. Kupac ima pravo tražiti prava po osnovi nedostataka koji se pojave na robi u roku od dvadeset i četiri mjeseca od njenog preuzimanja. Navedeno se neće primjenjivati: 
 • na robu prodanu po cijeni nižoj zbog nedostatka za koji je cijena već snižena, 
 • za habanje robe uzrokovano njenim uobičajenim korištenjem, 
 • na rabljenu robu kada ima nedostatak koji odgovara mjeri upotrebe ili habanja koju roba ima u trenutku kada je kupac preuzme, ili 
 • kada to proizlazi iz prirode stvari.
4. Ako nedostatak izvršenja predstavlja povredu ugovora, kupac ima pravo: 
 • na uklanjanje nedostataka ili isporuku nove robe bez nedostataka ili isporuku robe s dijelovima koji nedostaju, osim ako je to nerazmjerno prirodi nedostatka, ali ako je nedostatak samo na dijelu robe, kupac može zatražiti samo zamjenu takvog dijela; ako to nije moguće, kupac će imati pravo odustati od ugovora. Međutim, ako je to nerazmjerno zbog prirode nedostatka, posebno ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka; 
 • na uklanjanje nedostatka popravkom robe; 
 • na proporcionalni popustu kupovne cijene; ili 
 • na raskid ugovora. 

Kupac će u obavijesti o nedostatku ili bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku obavijestiti prodavatelja o pravu koje želi ostvariti. Bez prethodnog pristanka prodavatelja, kupac ne može promijeniti izabrano pravo; ova se odredba neće primjenjivati ako kupac zatraži popravak nedostataka za koje se utvrdi da su nepopravljivi. Ako prodavatelj ne ukloni nedostatak u odgovarajućem roku ili ako obavijesti kupca o svojoj namjeri da neće ukloniti nedostatak, kupac može zatražiti popust od kupovne cijene kao zamjenu za uklanjanje nedostatka ili može raskinuti ugovor. Kupac - potrošač ima pravo na odgovarajući popust od kupovne cijene i u slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti novu robu, zamijeniti njezin dio ili je popraviti te također u slučaju da prodavač ne dogovori popravak u odgovarajućem vremenu ili ako dogovoreni popravak za potrošača predstavlja značajnu poteškoću. 

5. Ako je nedostatno izvršenje predstavlja neimovinsku povredu ugovora, kupac će imati pravo zahtijevati uklanjanje nedostataka ili odgovarajući popust od kupovne cijene. Sve dok kupac ne ostvari svoje pravo na popust ili raskid ugovora, prodavatelj može isporučiti dijelove koji nedostaju ili ukloniti pravni nedostatak. Ostale nedostatke prodavatelj može ukloniti po vlastitom nahođenju ili popravkom robe ili isporukom nove robe. Ako prodavatelj ne ukloni nedostatke u odgovarajućem roku ili ako prodavatelj odbije ukloniti nedostatke, kupac može zatražiti popust od kupovne cijene ili može raskinuti ugovor. Kupac ne može promijeniti odluku o pravu na ostvarivanje bez prethodnog pristanka prodavatelja. 

6. Kupac će imati pravo na isporuku nove robe ili na zamjenu dijelova također u slučaju popravljivog nedostatka ako kupac ne može pravilno koristiti robu zbog ponavljanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju kupac će također imati pravo raskinuti od ugovora. 

7. Ako je razdoblje u kojem se roba može koristiti navedeno na robi, njezinoj ambalaži, u uputama priloženim uz robu ili u oglasu u skladu s drugim zakonskim propisima, prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu u tom opsegu. Jamstvom za kvalitetu prodavatelj se obvezuje da će roba biti prikladna za uobičajenu uporabu u određenom vremenskom razdoblju ili da će zadržati svoje uobičajene karakteristike. Jamstveni rok teče od isporuke robe kupcu; ako je roba poslana sukladno ugovoru, ona teče od trenutka kada je roba stigla na odredište. Kupac nema pravo na jamstvo ako je nedostatak nastao vanjskim događajem nakon što je rizik od oštećenja robe prebačen na kupca. To se ne odnosi ako je prodavatelj prouzročio nedostatak. 

8. Sva prava koja proizlaze iz nedostataka podnijet će se prodavatelju (u daljnjem tekstu "prigovori"). Prigovori se mogu podnijeti i na temelju obavijesti o prigovoru koju kupac zajedno s potraživanom robom šalje na sljedeću adresu: Packeta International s.r.o - HR post (NSC), 963 87 359, Poštanska 9, 10410 Velika Gorica, e-mail info@astratex.hr. Ako kupac iskoristi pravo na osnovu odgovornosti za nedostatke, prodavatelj pismeno potvrđuje kada je pravo iskoristio, kao i izvršenje popravke i vrijeme njenog trajanja. 


X. Posebne odredbe o rješavanju reklamacije kupca koji je potrošač

1. Prodavatelj ili ovlašteni zaposlenik odlučuje o prigovoru odmah, u kompliciranim slučajevima u roku od tri radna dana. U ovaj rok ne uračunava se vrijeme potrebno sukladno vrsti robe ili usluge radi stručne procjene nedostatka. Prigovori, uključujući i uklanjanje nedostatka, mora biti riješena bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 30 dana od dana podnošenja prigovora, osim ako se prodavatelj s potrošačem ne dogovori za duži rok. Nakon isteka ovog roka, potrošač ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji nije moguće ukloniti. 

2. Prodavatelj je dužan potrošaču izdati pismenu potvrdu o tome kada je potrošač iskoristio svoje pravo, što je sadržaj prigovora i kakav način rješavanja reklamacije potrošač traži; prodavatelj će biti obvezan dostaviti potrošaču potvrdu o datumu i načinu rješavanja prigovora, uključujući i potvrdu o izvršenju popravka i trajanju popravka, ili pisano obrazloženja za odbijanje prigovora. Svi gore navedeni podaci šalju se potrošaču e-mailom (u privitku je potvrda o primitku prigovora i postupak po prigovoru). 

3. U smislu odredbe članka 134. Zakona o zaštiti potrošača, prodavatelj priopćava potrošaču da se s izvansudskom pritužbom korisnik može obratiti tržišnoj inspekciji Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača tržišni inspektor će uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora prodavatelju putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Prijava se daje ispunjavanjem obrasca na Internet stranici https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83 ili putem CISZP - Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp). 


XI. Zaštita osobnih podataka 

Sve važne informacije o obradi osobnih podataka mogu se naći ovdje https://www.astratex.hr/zastita-osobnih-podataka/ 


XII. Rješavanje sporova 

1. Sve sporove između prodavatelja i kupca riješit će općinski sudovi. 

2. Kupac, kao potrošač, ima pravo na mirno rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji ili sporazuma o pružanju usluga sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o alternativnim načinima rješavanja potrošačkih sporova. Subjekt koji ima pravo na mirno rješavanje spra, u odnosu na prodavatelja je Hrvatska gospodarska komora. ( https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/zastita-potrosaca). Za više informacija o tome pogledajte navedenu internet stranicu. 

3. Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora pokreće se isključivo na prijedlog potrošača, i to samo u slučaju da spor nije bilo moguće riješiti izravno s prodavateljem. Prijedlog je moguće predati najkasnije 1 godinu od dana kada je potrošač prvi put iskoristio svoje pravo, koje je predmet spora, kod prodavatelja. 

4. Potrošač ima pravo pokrenuti izvansudsko rješavanje spora online putem platforme ODR koja je dostupna na web stranici ec.europa.eu/consumers/odr/. 

5. U rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova pomoći će vam i Europski potrošački centar Hrvatska (http://ecc-croatia.hr). 

6. Potrošači se za savjet u vezi sa svojim potrošačkim pravima mogu obratiti putem jedinstvenog telefonskog broja 0800 414 414, udrugama za zaštitu potrošača i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja svakog ponedjeljka, srijede i petka od 10 do 14 sati. Također, potrošači se mogu obratiti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja putem e-maila: prava.potrosaca@mingor.hr. 

7. Prodavatelj se obvezuje da će pokušati prije svega mirno riješiti sporove s kupcem, ako ih kupac ne odbije. Mirno rješavanje spora moguće je izvršiti i putem usluge CISZP - Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (http://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp). 

8. Ovaj se postupak neće smatrati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o alternativnim načinima rješavanja potrošačkih sporova, mirenjem ili arbitražom i njegova uporaba neće utjecati na pravo stranaka da se obrate sudu. 

9. Za vrijeme trajanja pregovora o izvansudskom rješavanju spora ne teku niti počinju teći rokovi za zastarijevanje ili prekluziju, dok jedna od strana spora izričito ne odbije dalje učešće u pregovorima. 

10. Nadzor nad poštivanjem obveza prema Zakonu o zaštiti potrošača obavlja tržišni inspektor Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://www.szp.hr). 


XIII. Završne odredbe 

Ovi će OUP biti valjani i na snazi u tekstu objavljenom na web mjestu prodavatelja na dan stavljanja elektroničke narudžbe kupca. Odlučujući tekst OUP-a također će se poslati kupcu zajedno s potvrdom o narudžbi. Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta i odredbi.