01 77 574 76
Meni

Opći uvjeti poslovanja

Aktuálně v magazínu


Datum: 18.1.2018


I. Opće odredbe

1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljem tekstu samo OUP) uređuju se prava i obveze u svezi s kupovinom robe u e-trgovini www.astratex.hr i sastavni su dio ugovora o kupnji koji sklapaju prodavatelj (operater e-trgovine) i kupac. Sklapanjem ugovora o kupnji kupac potvrđuje da se upoznao s ovim OUP-om i da se s njima slaže.

2. Ovi OUP vrijede od 3. studenog 2018. godine

II. Definicija pojmova

E-trgovina – internet trgovina na adresi www.astratex.hr

Prodavatelj – poslovno društvo ASTRATEX s.r.o. upisano u Registru poslovnih subjekata koji vodi Osnovni sud u Pragu, odjeljak C, predmet 163465, sa sjedištem: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, OIB: 25944355, koje zastupa ing. Petr Vít, izvršni rukovodilac, kontakt telefon: + 385 (1) 7757476. Prodavatelj je u isto vrijeme i operater e-trgovine.

Kupac – potrošač ili poduzetnik koji putem e-trgovine sklapa ugovor o kupnji s prodavateljem.

Potrošač – svaki čovjek koji izvan opsega svoje poduzetničke djelatnosti ili izvan opsega samostalnog vršenja svojeg zanimanja sklapa ugovor s poduzetnikom ili sa njim na neki način pregovara.

Ugovor o kupnji – ugovor koji se sklapa između prodavatelja i kupca posredstvom e-trgovine, a čiji je predmet kupovina robe.

Potrošački ugovor – ugovor o kupnji, i eventualno drugi ugovori po Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, ukoliko su ugovorne strane na jednoj strani potrošač, a na drugoj

Roba – stvari koje prodavatelj nudi na prodaju posredstvom e-trgovine.

Kurir – ugovorni prijevoznik koji osigurava prijevoz robe od prodavatelja do kupca.

Radni dani – dani u kalendarskom tjednu od ponedeljka do petka, izuzimajući subote, nedjelje i dane na koje, u skladu s važećim pravnim propisima, padaju državno priznati blagdani.

Zakon o obveznim odnosima – Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18).

Zakon o zaštiti potrošača – Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15).

 

III. Postupak pri sklapanju ugovora o kupnji

1. Prijedlog za sklapanje ugovora o kupnji (ponuda) je stavljanje ponuđene robe od strane prodavatelja na stranice e-trgovine, ugovor o kupnji nastaje trenutkom slanja narudžbe kupcu.

2. Roba u e-trgovini je precizno označena nazivom i po pravilu je prikazana skupa s pismenim opisom koji sadrži podatke o korištenim materijalima i drugim osobinama robe, s tim da u slučaju da se roba izrađuje u raznim veličinama i bojama, kupac ima mogućnost izbora odgovarajuće veličine i boje prije nego robu ubaci u „košaricu”.

3. Kupac odabire robu, uključujući boju, veličinu i ostale parametre, ukoliko se ove stavke mogu odabrati, robu potom smješta u košaricu tako da klikne na tipku „Staviti u košaricu”.(„u košaricu” ili na tipku sa simbolom košarice). U okviru procesa naručivanja robe kupac se može vratiti na pojedinačne korake kako bi se izvršila kontrola i eventualne ispravke pogrešaka u narudžbi.

4. Dok kupac proces naručivanja ne završi klikom na link „Poslati narudžbu”, te tako narudžba postaje obvezujuća, kupac ima mogućnost u bilo kojoj fazi naručivanja robe navedeno poništiti tako što prekida vršenje pojedinačnih iznad opisanih koraka koji vode do naručivanja robe i napušta web stranicu na kojoj se narudžba robe vrši.

5. Nakon slanja obvezujuće narudžbe robe, kupac na svoju elektronsku adresu koju je u narudžbi naveo, dobija potvrdu narudžbe u kojoj se, između ostalog, nalazi broj narudžbe i sažetak podataka iz sklopljenog ugovora o kupnji, uključujući i ove Uvjete poslovanja, koji će biti u privitku ove potvrde.

6. U svezi s narudžbom robe prodavatelj može telefonski stupiti u kontakt s kupcem putem telefonskog broja koji je kupac naveo prilikom obavljanja narudžbe, i to u svezi s ostvarivanjem ugovora o kupnji.

7. Ugovor o kupnji može biti sklopljen na hrvatskom jeziku.

8. Ugovor o kupnji se sklapa posredstvom e-trgovine, dakle uz korištenje sredstava za komunikaciju na daljinu - troškovi za sredstva komunikacije na daljinu ne razlikuju se od osnovne tarife (u slučaju telefonske i internet veze prema uvjetima pružatelja veze; prodavatelj s tim u vezi ne naplaćuje nikakve druge naknade).

9. Narudžba kupca se nakon potvrde poput sklopljenog ugovora o kupnji između kupca i prodavatelja arhivira radi svog izvršenja i ostale evidencije, kupcu je dostupna na njegovom korisničkom nalogu i može ju vidjeti nakon što se logira. Kupac ima pravo narudžbu poništiti, odnosno povući svoj prijedlog za sklapanje ugovora o kupnji, bez bilo kakvih sankcija sve do trenutka slanja robe. Ovu činjenicu kupac je dužan predati prodavatelju elektronskom poštom ili telefonski. Promjena narudžbe i ispravljanje pogrešaka moguće je do trenutka predaje robe radi slanja.

 

IV. Kupovna cijena

1. Kupovna cijena robe i usluga u e-trgovini se navodi sa PDV-om, kao i uz sve naknade ustanovljene zakonom, ali troškovi isporuke robe razlikuju se prema izabranom načinu isporuke i uplati kupovne cijene.

2. Kupovna cijena navedena za robu u trenutku vršenja narudžbe obvezujuća je kupovna cijena za prodavatelja i kupca, te nakon završetka narudžbe neće biti izmijenjena, i to ni u slučaju da od strane prodavatelja naknadno dođe do ispravke visine kupovne cijene za robu, ili ukoliko bude aktualan reklamni akcijski popust.

3. Prodavatelj zadržava pravo promjene kupovne cijene za robu koja je u ponudi za prodaju putem e-trgovine, kao i organiziranja reklamnih akcijskih popusta, sve to sukladno važećim pravnim propisima.

4. Prodavatelj pruža različite vrste popusta (za loajalnost, na količinu, popust bonove i slično). Svaki popust ili bon moguće je iskoristiti samo jednom, ukoliko nije navedeno drugačije. U slučaju višestruke uporabe, prodavatelj ima pravo odbiti prihvaćanje takvog popusta. U slučaju da popust ili popust bon bude iskorišten suprotno propisima danog popusta ili popust bona prodavatelj ima pravo takvu uporabu popusta ili popust bona odbiti, kupac će biti informiran i bit će mu ponuđena mogućnost da narudžbu dovrši bez spomenutog popusta ili iskorištenog bona. U slučaju da pri tumačenju popusta dođe do nejasnoća, važeće je tumačenje uporabe prodavatelja. Je li vrijednost poklon bona ili kupona za popust viša od vrijednosti ukupnog iznosa kupovine, razlika se na novi bon ili kupon ne prebacuje, te se ni neiskorištena suma neće retroaktivno isplatiti. Za jednu narudžbu nije moguće koristiti više popust bonova.

 

V. Uvjeti plaćanja

1. Uplata kupovne cijene vrši se u hrvatskim kunama.

2. Kupac u procesu vršenja narudžbe može odabrati između dva glavna načina uplate kupovne cijene za robu:

 • Uplata pri preuzimanju: pouzećem pri preuzimanju robe od kurira; u gotovini ili platnom karticom (u trgovini);
 • Uplata unaprijed (bezgotovinsko plaćanje: trenutni prijenos novca sa računa ili plaćanje karticom; plaćanje prijenosom

3. Odabrani način uplate kupovne cijene može se promijeniti nakon završetka narudžbe samo uz suglasnost prodavatelja.

4. Informacijska obveza vezana za EET - prema Zakonu o evidenciji prihoda prodavatelj je u obvezi da kupcu ispostavi račun. U isto vrijeme je dužan zabilježiti primljeni prihod kod upravitelja poreza online, u slučaju tehničkih problema najkasnije do 48 sati. Kupac se slaže s tim da mu EET račun bude poslan elektronski (putem elektronske pošte).

 

VI. Uvjeti isporuke

1. Robu prodavatelj isporučuje isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

2. Kupac pri popunjavanju narudžbe može odabrati jedan od sljedeća dva načina isporuke robe:

 • kurirska dostava na adresu navedenu u narudžbi

3. Ukoliko je roba na zalihama, prodavatelj robu šalje kupcu u roku od dva radna dana od dana kada je bio sklopljen ugovor o kupnji. U slučaju da je kupac za način uplate odabrao bezgotovinsko plaćanje, roba se šalje u roku do dva radna dana od dana kada uplata kupovne cijene stigne na račun prodavatelja.

4. Termini za dostavu, koje možete pronaći na webu, samo su informativni. Temelje se na pretpostavljenim terminima isporuke kurira.

5. Troškove poštarine i pakiranja, koje je kupac odabrao u narudžbi, snosi kupac, a iznos samih troškova uređuje aktualni cjenik prodavatelja. Troškovi dostave robe su sljedeći:

 • dostava do kuće/na posao – tvrtka GLS, plaćanje pouzećem – 36 kn
 • dostava do kuće/na posao – tvrtka GLS, plaćanje unaprijed – 28 kn

 

VII. Odustajanje od ugovora o kupnji i sporazumno poništenje ugovora

1. Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora sklopljenog s kupcem u slučaju da se naručena roba više ne proizvodi ili ne isporučuje, potom i u slučaju da su očite pogreške u cijeni robe (odnosno cijene su očito drugačije od cijena uobičajenih za ovaj tip/vrstu robe).

2. Prodavatelj također ima pravo od ugovora odustati u slučaju da kupac ne obavi bezgotovinsku uplatu u roku od jednog radnog dana od dana kada je bio sklopljen ugovor o kupnji.

3. Kupac bilo kada od trenutka kada je došlo do sklapanja ugovora o kupnji, pa sve do trenutka kada je robu prodavatelj poslao, može tražiti od prodavatelja poništenje ugovora o kupnji. Ugovor o kupnji bit će poništen sporazumom ugovornih strana u trenutku kada prodavatelj priopći kupcu prihvaćanje prijedloga za poništenje ugovora o kupnji.

 

VIII. Uvjeti odustajanja od ugovora od strane kupca koji je potrošač

1. Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača potrošač ima pravo od ugovora odustati bez navođenja razloga u roku od 14 dana od preuzimanja robe, odnosno od preuzimanja posljednje isporuke robe, je li sadržaj kupovine nekoliko vrsta robe ili se roba sastoji od nekoliko dijelova. Pored gore spomenutog zakonskog prava na odustajanje od ugovora, Astratex, s.r.o., dobrovoljno daje potrošaču jamstvo povrata ili zamjene robe u razdoblju od 45 dana od primitka robe.

2. Postupak pri odustajanju od ugovora:

 • Najkasnije 45. dana nakon preuzimanja robe prodavatelju mora biti poslana izjava koja se odnosi na odustajanje od ugovora.
 • Kupac je dužan poslati robu s dostavnicom prodavatelju na adresu: Packeta International s.r.o – HR post 963 87 359 Stancija Kaligari 3 52440 Poreč (Povrat pošiljke možete izvršiti na ovu adresu isključivo putem Hrvatske pošte) bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije 45 dana od odustajanja od ugovora. Sukladno članku 72. Zakon o zaštiti potrošača u slučaju odustajanja od ugovora od kupnji kupac snosi troškove povezane s vraćanjem robe. Vraćena roba ne smije imati tragove korištenja, trebala bi biti neoštećena i kompletna (uključujući i opremu).

3. U svezi s odustajanjem kupca od ugovora, prodavatelj bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 14 dana od odustajanja od ugovora, kupcu vraća sva novčana sredstva uključujući troškove za isporuku koji odgovaraju najjeftinijem načinu dostave robe koji prodavatelj nudi. Ipak, poduzetnik nije dužan vratiti primljena novčana sredstva kupcu prije no što mu kupac robu preda ili dokaže da je robu prodavatelju poslao.

4. Ako kupac odustane od ugovora, bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od deset dana od odustajanja od ugovora, vratit će mu se sva sredstva primljena po ugovoru. Ako je kupac proizvode platio karticom za plaćanje, sredstva će se vratiti na isti način. U slučaju da payment gateway iz bilo kojeg razloga odbije povrat novca, prodavatelj će od kupca zatražiti broj računa na koji će povrat biti obavljen. U ostalim slučajevima, molimo navedite samo svoj osobni broj bankovnog računa za povrat novca. Samo u slučajevima da ovaj način povrata nije moguć, prodavatelj će kupcu vratiti novac novčanom uplatnicom. Primljena sredstva će se kupcu vratiti na drugi način samo ako se kupac s tim složi i ako ne napravi dodatne troškove. Novac se ne može vratiti na brojeve računa platnih kuća (otplate zajmova, kredita, štednje itd.). Za povrat novca unesite samo svoj osobni broj bankovnog računa.

5. Pravo na akcijsku povlasticu (poklon, popust ili kakva druga povlastica) nastaje kada narudžba ispunjava sva pravila trenutno objavljene akcije. U slučaju da kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, to pravo prestaje. Kupac je dužan vratiti poklon zajedno s neodgovarajućom robom. Ako kupac vraća samo dio robe, a vrijednost zadržanih proizvoda ne prelazi ustanovljeni prag potreban za ostvarivanje prava na poklon, također je dužan vratiti poklon. Kupcu će u suprotnom u cijenu biti naknadno zaračunata i standardna cijena poklona. 

6. Kupac je poduzetniku odgovoran za smanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao posljedica rukovanja s tom robom na način drugačiji od načina na koji je nužno njime rukovati s obzirom na prirodu i osobine.

 

IX. Prava na osnovu odgovornosti za nedostatke, garancija

1. Prodavatelj ima odgovornost prema kupcu da roba pri preuzimanju nema nedostataka. Prije svega, prodavatelj je odgovoran prema kupcu da u vrijeme, kada je kupac robu preuzeo,

 • roba ima osobine koje su strane dogovorile, a nedostaje li dogovor, onakve osobine koje je prodavatelj ili proizvođač opisao, ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na osnovu reklame s njihove strane,
 • roba odgovara svrsi koju za njeno korištenje prodavatelj navodi, ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
 • roba odgovara kvalitetom ili profilom ugovornom uzorku ili izvorniku, je li kvaliteta ili profil određen na temelju ugovornog uzorka ili izvornika,
 • roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili masi i
 • roba je sukladna zahtjevima pravnih propisa.

2. Ako se nedostatak pokaže tijekom šest mjeseci od preuzimanja, smatra se da je roba bila defektna već pri preuzimanju.

3. Kupac ima pravo primjene prava na osnovu nedostatka koji se kod potrošne robe javlja u razdoblju od 2 godine od preuzimanja. Navedeno ne važi

 • za robu prodavanu za nižu cijenu zbog nedostatka za koji je niža cijena već bila dogovorena,
 • za habanje robe uzrokovano njenim uobičajenim korištenjem,
 • kod korištene robe za nedostatak koji odgovara mjeri korištenja ili habanja koji je roba imala pri preuzimanju od strane kupca, ili
 • proizlazi li to iz prirode stvari.

4. Nema li roba osobine ustanovljene iznad u stavku 1 ove odredbe OUP, kupac može tražiti i isporuku nove robe bez nedostataka, ukoliko to nije, uzimajući u obzir prirodu nedostataka, neprimjereno, međutim ako se nedostatak tiče samo sastavnog dijela robe, kupac može tražiti samo zamjenu sastavnog dijela; nije li to moguće, može odustati od ugovora. Je li to ipak, uzimajući u obzir prirodu nedostatka, neumjereno, prije svega ukoliko je nedostatak moguće ukloniti bez nepotrebnog odlaganja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka.

5. Pravo na isporuku nove robe ili zamjenu sastavnog dijela ima kupac i u slučaju otklonjivog nedostatka, ne može li se roba normalno koristiti zbog ponovnog pojavljivanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U takvom slučaju kupac ima pravo na odustajanje od ugovora.

6. Ne odustane li kupac od ugovora ili ne iskoristi li pravo na isporuku nove robe bez nedostataka, na zamjenu njenog sastavnog dijela ili na popravku robe, može zahtijevati prikladan popust. Kupac ima pravo na prikladan popust i u slučaju da mu prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti novu robu bez nedostataka, zamijeniti njen sastavni dio ili robu popraviti, isto tako u slučaju da prodavatelj ne ugovori uklanjanje nedostatka u razumnom roku ili ukoliko ugovaranje popravke potrošaču uzrokuje znatne poteškoće.

7. Ako je na prodavanoj robi, na njenom pakiranju, u uputi priloženoj uz robu ili u reklami sukladno drugim pravnim propisima navedeno razdoblje tijekom kojeg je robu moguće koristiti, prodavatelj kupcu u tom opsegu pruža garanciju kvalitete.

8. Garantno razdoblje počinje predajom robe kupcu; ako je roba po ugovoru poslana, počinje od dolaska robe na odredište.

9. Kupac nema pravo na garanciju ako je nedostatak uzrokovao vanjski događaj nakon prelaska opasnosti od štete za robu na kupca. Ovo ne važi, ako je nedostatak uzrokovao prodavatelj.

10. Prava na osnovu odgovornosti za nedostatke potražuju se kod prodavatelja, i to u bilo kojoj trgovini prodavatelja ili je moguće prijavu reklamacije zajedno s reklamiranom robom poslati na adresu: Packeta International s.r.o – HR post 963 87 359 Stancija Kaligari 3 52440 Poreč (Povrat pošiljke možete izvršiti na ovu adresu isključivo putem Hrvatske pošte), e-mail info@astratex.hr.

11. Ako kupac iskoristi pravo na osnovu odgovornosti za nedostatke, prodavatelj pismeno potvrđuje kada je pravo iskoristio, kao i izvršenje popravke i vrijeme njenog trajanja.

 

X. Posebne odredbe o rješavanju reklamacije kupca koji je potrošač

1. Prodavatelj ili ovlašteni zaposlenik odlučuje o reklamaciji odmah, u kompliciranim slučajevima u roku od tri radna dana. U ovaj rok ne uračunava se vrijeme potrebno sukladno vrsti proizvoda ili usluge radi stručne procjene nedostatka. Reklamacija, uključujući i uklanjanje nedostatka, mora biti obavljena bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 30 dana od dana podnošenja reklamacije, osim ako se prodavatelj s potrošačem ne dogovori na dužem roku. Nakon isteka ovog roka, potrošač ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji nije moguće ukloniti.

2. Prodavatelj je dužan potrošaču izdati pismenu potvrdu o tome kada je potrošač pravo iskoristio, što je sadržaj reklamacije i kakav način rješavanja reklamacije potrošač traži; potom potvrde o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrde o vršenju popravka i vrijeme njegovog trajanja, eventualno pismenog obrazloženja za odbijanje reklamacije.

3. U smislu odredbe članka 134. Zakona o zaštiti potrošača, prodavatelj, prodavatelj priopćava da se s izvansudskom pritužbom korisnik može obratiti tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva. Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača tržišni inspektor će uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora prodavatelju putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte Prijava se daje na e-mail prijave@mingo.hr na propisanom obrascu ili putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP) https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp

 

XI. Zaštita osobnih podataka

1. Svi osobni podaci koji su prodavatelju priopćeni, neće biti bez privole kupca pruženi trećim osobama niti drugim subjektima, izuzev slučajeva nužnih za realizaciju ugovora o kupnji na osnovu ovih OUP, a s njima će se rukovati sukladno sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/2018)Sklapanjem ugovora o kupnji kupac daje prodavatelju privolu za obradu osobnih podataka pod niže navedenim uvjetima.

2. Osobni podaci bit će obrađivani u ovom opsegu:

 • ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • prebivalište,
 • telefonski broj,
 • elektronska adresa,
 • adresa za dostavu,
 • bankovna veza,
 • spol.

3. Iznad navedeni osobni podaci bit će obrađeni u sljedeće svrhe:

 • izvršavanje ugovora o kupnji, uređivanje stanja korisničkog računa, dostave robe i izvršenje zakonskih obveza koje proizlaze iz odgovornosti za nedostatke (eventualne reklamacije). U ove svrhe su podaci obrađivani na nužno razdoblje radi izvršenja navedene svrhe.
 • U slučaju privole (npr. pružene u svrhu takmičenja, marketinških akcija, i slično) ili u slučaju obrade imena, prezimena, adrese i elektronske adrese nositelja podataka i nedavanja privole radi obrade u svrhu: marketinških potreba, ponude proizvoda i usluga i slanje poslovnih poruka. U datom slučaju podaci su obrađivani u vremenu do povlačenja privole koja može biti napravljena pismeno na adresi prodavatelja ili u okviru svake pojedinačne poslovne poruke poslane elektronskom poštom.

4. Prodavatelj, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, u isto je vrijeme i njen voditelj, a dobiveni osobni podaci bit će obrađivani na siguran način, sprečavajući njihovu zlouporabu. Osobni podaci se pohranjuju u sigurnu bazu podataka. Osobni podaci bit će obrađivani ručno (od strane vlastitih zaposlenika i izvršitelja) i automatizirano (od strane vlastitih zaposlenika i izvršitelja).

5. Privola za obradu osobnih podataka daje se na neodređeno vrijeme. Kupac ima pravo danu privolu za obradu osobnih podataka bilo kada povući izjavom poslanom elektronski na adresu: info@astratex.hr ili pismeno na sjedište prodavatelja.

6. Kupac ima pravo pristupa osobnim podacima, pravo na njihov ispravak, dopunjavanje, ima pravo na njihovo blokiranje, može tražiti od prodavatelja objašnjenje i uklanjanje neispravnog stanja putem zahtjeva poslanog elektronski na adresu: info@astratex.hr ili pismeno na sjedište prodavatelja. O daljim koracima kupac će biti informiran pismeno ili putem elektronske pošte.

7. Kupac sklapanjem ugovora o kupnji izražava svoju suglasnost sa slanjem poslovnih poruka na elektronsku adresu koju je naveo prilikom registracije. Kupac može u bilo kom trenutku odbiti slanje poslovnih poruka sukladno prethodnoj rečenici ili klikom na link navedeni na kraju pojedinačne poslovne poruke, ili priopćenjem poslanim elektronski na adresu: info@astratex.hr.

8. Kupac se potom slaže s pohranjivanjem tzv. „kolačića” u svoj uređaj (npr. računalo) tako da se pojednostavi pružanje usluga informacijskom društvu; kupac ima mogućnost odbijanja pohranjivanja „kolačića” ili sličnih instrumenata u svoj uređaj, npr. tako da u svom pregledniku pokrene funkciju anonimnog pretraživanja.

 

XII. Rješavanje sporova

1. Eventualne uzajamne sporove između prodavatelja i kupca rješavaju s konačnim važenjem opći sudovi.

2. Kupac koji je potrošač, prema Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo na izvansudsko rješenje potrošačkog spora iz ugovora o kupnji, ili iz ugovora o pružanju usluga. Subjekti koji su ovlašteni vršiti izvansudsko rješavanje spora su Sud časti Hrvatske gospodarske komore, sud časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje Detaljnije informacije dostupne su na navedenim web stranicama pojedinačnih subjekata.

3. Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora pokreće se isključivo na prijedlog potrošača, i to samo u slučaju da spor nije bilo moguće riješiti izravno s prodavateljem. Prijedlog je moguće predati najkasnije 1 godinu od dana kada je potrošač prvi put iskoristio svoje pravo, koje je predmet spora, kod prodavatelja.

4. Potrošač ima pravo pokrenuti izvansudsko rješavanje spora online putem platforme ODR koja je dostupna na web stranici ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. U rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova pomoći će vam i Europski potrošački centar Hrvatska. (http://ecc-croatia.hr).

6. Kupac se za savjet u vezi sa svojim potrošačkim pravima može obratiti putem jedinstvenog telefonskog broja 072/414-414 zaprimaju udruge za zaštitu potrošača i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

7. Prodavatelj se obvezuje da će pokušati prije svega izvansudski riješiti sporove s kupcem, ukoliko ih kupac ne odbije. Izvansudsko rješavanje spora moguće je izvršiti i posredništvom usluge CISZP - Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošava (https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp)

8. Za vrijeme trajanja pregovora o izvansudskom rješavanju spora ne teku niti počinju teći rokovi za zastarijevanje ili prekluziju, dok jedna od strana spora izričito ne odbije dalje učešće u pregovorima.

9. Nadzor nad poštivanjem obveza prema Zakonu o zaštiti potrošača obavlja tržišni inspektor Ministarstva gospodarstva (www.minogo.hr).

 

XIII. Završne odredbe

Ovi uvjeti poslovanja važeći su i punovažni u tekstu navedenom na web stranicama prodavatelja na dan slanja elektronske narudžbe od strane kupca. Može doći do izmjena uvjeta poslovanja.

 


Newsletter

Želite li dobivati vijesti? Prijavite se na newsletter i osvojite 200 kn

Uređivanje, odjava